Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
131869
Kỳ họp thứ 6 của Đại biểu HĐND xã nhiệm kỳ 2021 - 2026

Kỳ họp thứ 6 của Đại biểu HĐND xã nhiệm kỳ 2021 - 2026

Sáng ngày 29/12/2022 HĐND xã Thọ Lộc đã tổ chức kỳ họp thứ VI nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Kỳ họp thứ 6 của Đại biểu HĐND xã nhiệm kỳ 2021 - 2026

Sáng ngày 29/12/2022 HĐND xã Thọ Lộc đã tổ chức kỳ họp thứ VI nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Đăng lúc 1 năm trước · 0 lượt xem

Kỳ họp thứ 6 của Đại biểu HĐND xã nhiệm kỳ 2021 - 2026

Sáng ngày 29/12/2022 HĐND xã Thọ Lộc đã tổ chức kỳ họp thứ VI nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Đăng lúc 1 năm trước · 8 lượt xem

Kỳ họp thứ 6 của Đại biểu HĐND xã nhiệm kỳ 2021 - 2026

Sáng ngày 29/12/2022 HĐND xã Thọ Lộc đã tổ chức kỳ họp thứ VI nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Đăng lúc 1 năm trước · 31 lượt xem

Kỳ họp thứ 6 của Đại biểu HĐND xã nhiệm kỳ 2021 - 2026

Sáng ngày 29/12/2022 HĐND xã Thọ Lộc đã tổ chức kỳ họp thứ VI nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Đăng lúc 1 năm trước · 24 lượt xem

Kỳ họp thứ 6 của Đại biểu HĐND xã nhiệm kỳ 2021 - 2026

Sáng ngày 29/12/2022 HĐND xã Thọ Lộc đã tổ chức kỳ họp thứ VI nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Đăng lúc 1 năm trước · 0 lượt xem

Luật bầu cử Đại biểu Quốc hội và Đại biểu HĐND

Luật bầu cử Đại biểu Quốc hội và Đại biểu HĐND số 85/2015/QH13

Đăng lúc 3 năm trước · 684 lượt xem

Hội đồng nhân dân xã Thọ Lộc khóa XVIII nhiệm kỳ 2016 - 2021

Cơ cấu hội đồng nhân dân xã Thọ Lộc khóa XVIII nhiệm kỳ 2016 - 2021

Đăng lúc 6 năm trước · 1994 lượt xem

Thủ tục hành chính

Địa chỉ tiếp nhận phản ánh, kiến nghị về giải quyết TTHC
Địa chỉ: UBND Xã Thọ Lộc, Thôn 4, Xã Thọ Lộc, Huyện Thọ Xuân
SĐT: 02378930568
Email: hienthuc050586@gmail.com