Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
131869

Xã Thọ Lộc đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền

Ngày 25/06/2023 23:13:59

Xã Thọ Lộc đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền sớm hoàn thành các tiêu chí XDNTM nâng cao

 

Thọ Lộc là một xã thuần nông nằm ở phía Đông Nam huyện Thọ Xuân, cách trung tâm huyện 7 km; có tổng diện tích tự nhiên là 472,48 ha, với 1245 hộ, 4056 nhân khẩu. Trong những năm qua, cùng với các địa phương trong huyện, Đảng bộ, chính quyền và các tầng lớp nhân dân trong xã luôn đoàn kết một lòng, nỗ lực phấn đấu phát triển kinh tế - xã hội. Tốc độ tăng giá trị sản xuất bình quân hàng năm đạt khá; giá trị thu nhập bình quân đầu người  năm 2022 ước đạt 56 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm đến năm 2022 còn 3,44 %; các chính sách an sinh xã hội, chính sách đối với người có công được thực hiện đầy đủ, kịp thời; Quốc phòng, an ninh được giữ vững; Hệ thống chính trị thường xuyên được củng cố và tăng cường; mối quan hệ, đoàn kết, gắn bó giữa các tầng lớp nhân dân với cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể ngày càng bền chặt. Là 1 xã nằm áng ngữ cửa ngõ huyện Thọ Xuân có tuyến đường quốc lộ 47C chạy qua tạo thuận lợi cho sự phát triển kinh tế, giao thương buôn bán của nhân dân trong xã và các xã lân cận. Những năm gần đây cùng với việc đầu tư cơ sở hạ tầng, mở rộng thu hút đầu tư nên trên địa bàn xã đã thành lập nhiều công ty thu hút hàng trăm lao động, các ngành nghề kinh doanh dịch vụ thương mại, ăn uống ngày càng phát triển, góp phần tăng thu nhập và giải quyết việc làm cho bà con nhân dân, qua đó góp phần lớn vào sự phát triển của địa phương. Trong những năm gần đây kinh tế phát triển đời sống tinh thần và vật chất nhân dân được nâng lên. Năm 2022 sau khi đại dịch Covid -19 qua đi các hoạt động văn hoá văn nghệ - Thể dục thể thao được tổ chức và thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia  góp phần cổ vũ động viên hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao trên địa bàn xã. Với phương châm xác định đẩy mạnh công tác tuyên truyền là một trong những giải pháp quan trọng để hoàn thành các tiêu chí xây dựng NTM nâng cao. Ngay từ những ngày đầu triển khai các công tác XDNTM nâng cao, xã Thọ Lộc đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên hệ thống đài truyền thanh, trang thông tin điện tử,  các hội nghị, xây dựng hệ thống tuyên truyền trực quan bằng các hình ảnh Pano áp phích, vẻ tranh bích họa trên các trục đường, nơi công cộng như công sở, nhà văn hóa các thôn, các tuyến đường giao thông, tổ chức tổng dọn vệ sinh môi trường, treo cờ tổ quốc... góp phần nâng cao nhận thức của người dân về XDNTM nâng cao qua  đó đã làm thay đổi diện mạo của xã nhà, khích lệ tinh thần của cán bộ, đảng viên và nhân dân sớm hoàn thành các tiêu chí XDNTMNC theo kế hoạch đề ra đồng thời  đó cũng là một trong những nhiệm vụ của tiêu chí thông tin truyền thông. Theo đó bộ phận Văn hóa xã  đã hoàn thành  hồ sơ  tiêu chí thông tin truyền thông trình văn phòng ĐPNTM huyện Thọ Xuân  thẩm định.

.

(Ảnh: Đơn vị thi công lắp đặt Pana lớn trên tuyến đường 8m)

 

(Ảnh: Các cụm Pano được lắp đặt trong sân Công sở)

 

 

 

 

 

 

(Ảnh: Đơn vị thi công lắp đặt cụm Pana lớn trước công sở)

 

(Ảnh: Khuôn viên trước nhà văn hóa thôn 5 sau khi được lắp đặt các con Zô)

 

(Ảnh: Khuôn viên trước nhà văn hóa thôn 4 sau khi được lắp đặt các con Zô)

(Ảnh: Khuôn viên trước nhà văn hóa thôn 1 sau khi được lắp đặt các con Zô)

(Hình ảnh: Người thợ sữa chữa các cụm loa xuống cấp)

(Ảnh: Đơn vị công lắp các pano trên các tuyến đường giao thông nội thôn)

(Ảnh: Đơn vị công lắp các pano trên các tuyến đường giao thông nội thôn)

 

  Nguồn: Vân Anh - CC VH 

 

Xã Thọ Lộc đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền

Đăng lúc: 25/06/2023 23:13:59 (GMT+7)

Xã Thọ Lộc đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền sớm hoàn thành các tiêu chí XDNTM nâng cao

 

Thọ Lộc là một xã thuần nông nằm ở phía Đông Nam huyện Thọ Xuân, cách trung tâm huyện 7 km; có tổng diện tích tự nhiên là 472,48 ha, với 1245 hộ, 4056 nhân khẩu. Trong những năm qua, cùng với các địa phương trong huyện, Đảng bộ, chính quyền và các tầng lớp nhân dân trong xã luôn đoàn kết một lòng, nỗ lực phấn đấu phát triển kinh tế - xã hội. Tốc độ tăng giá trị sản xuất bình quân hàng năm đạt khá; giá trị thu nhập bình quân đầu người  năm 2022 ước đạt 56 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm đến năm 2022 còn 3,44 %; các chính sách an sinh xã hội, chính sách đối với người có công được thực hiện đầy đủ, kịp thời; Quốc phòng, an ninh được giữ vững; Hệ thống chính trị thường xuyên được củng cố và tăng cường; mối quan hệ, đoàn kết, gắn bó giữa các tầng lớp nhân dân với cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể ngày càng bền chặt. Là 1 xã nằm áng ngữ cửa ngõ huyện Thọ Xuân có tuyến đường quốc lộ 47C chạy qua tạo thuận lợi cho sự phát triển kinh tế, giao thương buôn bán của nhân dân trong xã và các xã lân cận. Những năm gần đây cùng với việc đầu tư cơ sở hạ tầng, mở rộng thu hút đầu tư nên trên địa bàn xã đã thành lập nhiều công ty thu hút hàng trăm lao động, các ngành nghề kinh doanh dịch vụ thương mại, ăn uống ngày càng phát triển, góp phần tăng thu nhập và giải quyết việc làm cho bà con nhân dân, qua đó góp phần lớn vào sự phát triển của địa phương. Trong những năm gần đây kinh tế phát triển đời sống tinh thần và vật chất nhân dân được nâng lên. Năm 2022 sau khi đại dịch Covid -19 qua đi các hoạt động văn hoá văn nghệ - Thể dục thể thao được tổ chức và thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia  góp phần cổ vũ động viên hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao trên địa bàn xã. Với phương châm xác định đẩy mạnh công tác tuyên truyền là một trong những giải pháp quan trọng để hoàn thành các tiêu chí xây dựng NTM nâng cao. Ngay từ những ngày đầu triển khai các công tác XDNTM nâng cao, xã Thọ Lộc đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên hệ thống đài truyền thanh, trang thông tin điện tử,  các hội nghị, xây dựng hệ thống tuyên truyền trực quan bằng các hình ảnh Pano áp phích, vẻ tranh bích họa trên các trục đường, nơi công cộng như công sở, nhà văn hóa các thôn, các tuyến đường giao thông, tổ chức tổng dọn vệ sinh môi trường, treo cờ tổ quốc... góp phần nâng cao nhận thức của người dân về XDNTM nâng cao qua  đó đã làm thay đổi diện mạo của xã nhà, khích lệ tinh thần của cán bộ, đảng viên và nhân dân sớm hoàn thành các tiêu chí XDNTMNC theo kế hoạch đề ra đồng thời  đó cũng là một trong những nhiệm vụ của tiêu chí thông tin truyền thông. Theo đó bộ phận Văn hóa xã  đã hoàn thành  hồ sơ  tiêu chí thông tin truyền thông trình văn phòng ĐPNTM huyện Thọ Xuân  thẩm định.

.

(Ảnh: Đơn vị thi công lắp đặt Pana lớn trên tuyến đường 8m)

 

(Ảnh: Các cụm Pano được lắp đặt trong sân Công sở)

 

 

 

 

 

 

(Ảnh: Đơn vị thi công lắp đặt cụm Pana lớn trước công sở)

 

(Ảnh: Khuôn viên trước nhà văn hóa thôn 5 sau khi được lắp đặt các con Zô)

 

(Ảnh: Khuôn viên trước nhà văn hóa thôn 4 sau khi được lắp đặt các con Zô)

(Ảnh: Khuôn viên trước nhà văn hóa thôn 1 sau khi được lắp đặt các con Zô)

(Hình ảnh: Người thợ sữa chữa các cụm loa xuống cấp)

(Ảnh: Đơn vị công lắp các pano trên các tuyến đường giao thông nội thôn)

(Ảnh: Đơn vị công lắp các pano trên các tuyến đường giao thông nội thôn)

 

  Nguồn: Vân Anh - CC VH 

 

Thủ tục hành chính

Địa chỉ tiếp nhận phản ánh, kiến nghị về giải quyết TTHC
Địa chỉ: UBND Xã Thọ Lộc, Thôn 4, Xã Thọ Lộc, Huyện Thọ Xuân
SĐT: 02378930568
Email: hienthuc050586@gmail.com